3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podporované aktivity:

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní)
 • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

Příjemci podpory:

 • obce a města
 • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • svazky obcí
 • příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • kraje
 • vysoké školy
 • organizační složky státu
 • občanská sdružení
 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty